WallyballCena zahrnuje využití sítě a zapůjčení speciálního míče.

cena za pronájem kurtu na 60 minut 9:00 - 20:00
WALLYBALL

300 Kč / hodina
každých dalších 30 minut = 150 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné od 1. 9. 2020.


Co je wallyball:

WALLYBALL je kombinací volejbalu a squashe, jde o kolektivní míčovou hru s možností odrážení míče od stěn kurtu, což otevírá nebývalé možnosti "vybití se" ve hře. Stejně tak jako je hlavním principem sqaushe a ricochetu to, že se nemusí chodit pro zakutálené míčky, tak i wallyball využívá výhody squashového hřiště v plném rozsahu.

Míč díky tomu, že se odráží od stěn, zůstává prakticky neustále ve hře, a proto umožňuje i rekreačním hráčům příjemný požitek ze hry. I když míč zrovna neodpálíte ukázkovým způsobem, přece se odrazí a protihráč má možnost jej odehrát. Tedy žádné prostoje, zbytečný stud, že kazíte ostatním hru, ale jen záživná a moderní kolektivní hra, u které se výborně pobavíte.

WALLYBALL klade důraz na radost ze hry. Minimální počet hráčů je 4, tedy dva proti dvěma. Nic tu však není striktně dáno, hlavně jde o pohyb, zábavu, radost ze hry a v neposlední řadě také o společenské vyžití. Rozměry hřiště jsou stejné jako u squashe (9,75 * 6,40 m). Síť je umístěna ve výši 2,40 m pro muže ev. 2,20 m pro ženy.
 
WALLYBALL používá speciální míč, který má oproti klasickému volejbalovému nižší odraz, což jej činí celkově "hratelnějším". V této vlastnosti lze spatřovat výhodu hlavně pro rekreační hráče. Při hře přes síť se nesmí míč odrazit o zadní stěnu, ale pouze o boční stěny. Při nahrávce mezi spoluhráči se může odrazit jak od zadní tak od bočních stěn a dokonce vícekrát. To vše dává tomuto sportu vysokou dynamičnost a plynulost.

WALLYBALL je ideální společenský nebo i firemní sport, při kterém se pobavíte, ale zároveň vybijete spoustu energie ve hře a ne při běhání za zkaženými míči.
 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO WALLYBALL (Přesná pravidla jsou uvedena v Official Rule Book.)

1. Wallyball se hraje na squashovém kurtu rozděleném sítí. Síť protíná kurt uprostřed a její horní okraj je ve výšce 2,40 m pro muže a 2,20 m pro ženy. Území pro podání je dlouhé 0,9 m od zadní stěny podávající strany (po celé šířce kurtu). Družstvo na každé straně kurtu může mít 2, 3 nebo 4 hráče.

2.  Losování mincí určí prvního podávajícího nebo výběr strany. Druhý set podává druhá strana. V posledním, vítězném setu, pokud je třeba, o podání opět rozhoduje losování mincí. Set končí při dosažení 15 bodů s rozdílem dvou bodů. Zápas vyhrává družstvo, které vyhrálo 3 sety.

3. Ke hře je předepsána halová obuv se světlou podrážkou.

4. Oddechové časy hlásí kapitán pouze po zakončení míče. Povoleny jsou 2 oddechové časy po 30 sekundách na set. Pokud je hlášeno více oddechových časů, protistrana získává bod nebo ztrátu. Pětiminutová přestávka může být povolena rozhodčím při zranění.

8. Je povolen neomezený počet střídání v každém setu.

9. Na servisu se hráči pravidelně střídají, přičemž musí být dodržováno stále stejné pořadí hráčů na servisu (tzv. točení hráčů na servisu). Pokud servírující hráč chytí míč po nadhození, může servis opakovat.

10.  Blokování servisu a útočení proti servisu je povoleno jen při hře 2 na 2 nebo 3 na 3 hráče; při hře 4 na 4 je toto zakázáno.

11. Míč je mimo (out), pokud se po přechodu sítě míč nejdříve dotkne zadní stěny, stropu nebo dvou stěn po sobě (platí pro servis i hru). Dotyk míče zadní stěny na vlastní straně není chybou, pokud poté hraje vlastní hráč.

13. Zahrání míče o zadní stěnu nebo o více stěn po sobě je povoleno pouze družstvu při hraní na vlastní polovině, tímto způsobem však není dovoleno odehrát míč na soupeřovu stranu.

15. Při odehrání míče na soupeřovu stranu se míč může odrazit od boční stěny na vlastní nebo soupeřově straně (platí jen pro hru). Při servisu se míč může odrazit od boční stěny pouze na soupeřově straně.

20. Dotyk sítě hráči není povolen, s výjimkou že míč je protistranou zahrán do sítě a ta se dotkne hráče.

21. Při útoku se musí hráč dotknout míče předtím, než se celý dostane za síť (útočit na straně soupeře není povoleno).

22. Blokař může přesáhnout síť, pokud protistrana hraje svůj třetí úder.

23. Protihráč nesmí blokovat nahrávku, pokud část míče přetne rovinu sítě, míč se stává volným a obě strany ho smějí hrát.

24. Pokud se sítě současně dotknou protihráči, míč je opakován.

25. Pokud je míč zahrán pod a překročí rovinu sítě, smí být hrán zpět vlastní stranou, pokud není překročen počet tří úderů.

26. Dvojitý zásah je povolen po bloku.

27. Pokud je míč zasažen při bloku, družstvo má stále tři dotyky a blokař smí zahrát libovolný z nich.

28. Dotyk dvou a více stěn je povolen družstvu při hraní vlastním hráčem a tohoto míče se musí dotknout spoluhráč před přechodem míče přes síť.

29. Držení, házení, strkání, nabírání, zvedání nebo nošení míče je zakázáno.

30. Při držení míče nad sítí oběma stranami (mrtvý míč) je hrán nový míč.

31. Jestliže se dva spoluhráči dotknou míče současně, počítá se toto jako jeden dotyk a kterýkoliv z hráčů může dále hrát.

32. Míč smí být odehrán přes síť tak, že se míč nejdříve dotkne zdi na vlastní straně.

35. Pokud se při blokování dotknou míče dva hráči, má družstvo stále tři dotyky.

36. Je zakázáno jakékoliv šplhání nebo užívání zdí nebo hráčů pro dohmat nad síť.