Další ricochetová liga bude probíhat od října 2020.